Joensuun metsäylioppilaat ry on 1.1.2023 alkaen ottanut käyttöön turvallisemman tilan periaatteet, joita on noudatettava kaikissa yhdistyksen järjestämissä tapahtumissa.

 1. Älä tee oletuksia toisesta henkilöstä, ole mieluummin avoin ja kuuntele.
 • Älä tee oletuksia toisen seksuaalisuudesta, sukupuolesta, kansallisuudesta, etnisyydestä, uskonnosta, arvoista, sosioekonomisesta taustasta, terveydestä tai muistakaan taustoista.
 • Anna jokaiselle tilaa olla oma itsensä ja ymmärrä, ettet tiedä kaikkea toisten taustoista.
 • Jokaisella on oikeus osallistua tapahtumiin huolimatta omasta taustastaan.
 1. Kunnioita toisen henkilökohtaista fyysistä ja psyykkistä tilaa.
 • Älä koske ketään kysymättä lupaa, sillä et voi tietää toisen rajoja kysymättä niitä.
 • Kunnioita itsemääräämisoikeutta.
 • Jos sinua pyydetään lopettamaan, lopeta.
 • Älä kysy henkilökohtaisia asioita, ellet tunne henkilöä hyvin.
 • Älä painosta muita tekemään asioita. Älä kyseenalaista myöskään toisten päihteettömyyttä.
 1. Älä puhu pahaa toisesta tai arvostele toisia.
 • Kaikenlainen syrjintä on kiellettyä Joensuun Metsäylioppilaiden tapahtumissa.
 • Jokaisella on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi Joensuun Metsäylioppilaiden tapahtumissa ilman syrjintää, häirintää, seksuaalista, fyysistä tai verbaalista ahdistelua.
 1. Jos olet loukannut jotain toista, pyydä anteeksi, huolimatta siitä oliko loukkaaminen tahallista tai tahatonta.
 1. Jokainen on vastuussa turvallisemman tilan toteutumisesta.
 • Jos havaitset häirintää, anna tukea häirinnän kohteelle tai pyydä paikalle häirintäyhdyshenkilö. Kaikkeen häiritsevään käytökseen on puututtava.

Joensuun Metsäylioppilaiden tapahtumissa on paikalla aina vähintään yksi häirintäyhdyshenkilö, jolle voi kertoa häirintätapauksista. Tapahtuman häirintäyhdyshenkilö ilmoitetaan tapahtumakohtaisesti ja häirintäyhdyshenkilö(t) on/ovat tapahtumissa paikalla toimintakykyisenä. Häirintäyhdyshenkilön tietoon tulleeseen häirintätapaukseen puututaan aina.

Turvallisemman tilan periaatteissa on käytetty pohjana Suomen YK-liiton turvallisen tilan periaatteita.