Joensuun Metsäylioppilailla on nollatoleranssi kaikenlaista häirintää ja kiusaamista kohtaan. Tapahtumissa on sitouduttu noudattamaan turvallisen tilan periaatteita ja Joensuun metsäylioppilaat ry pyrkii toiminnallaan edistämään yhdenvertaisuutta.

Mikäli olet kokenut syrjintää, häirintää tai kiusaamista Joensuun Metsäylioppilaiden tapahtumissa tai toiminnassa, voit ilmoittaa tapahtuneesta tällä lomakkeella. Lomakkeet käsitellään luottamuksellisesti ja tulevat näkyville vain hallituksen häirintäyhdyshenkilölle. Kaikista yhteydenottojen saapumisesta mainitaan anonyymisti hallitukselle, mutta sisältö jaetaan vain luvan kanssa. Suosittelemme ilmoituksen tekemistä mahdollisimman nopeasti tapahtuneen jälkeen, mikä helpottaa kaikkia osapuolia asian ratkaisemisessa.

Edunvalvontavastaava ja häirintäyhdyshenkilö vuonna 2024 on Helmi Karppinen, edunvalvonta@jmyo.fi.

Jos koet yliopiston muissa tiloissa häirintää tai kiusaamista, voit ottaa yhteyttä ISYY:n häirintäyhdyshenkilöön. ISYY:n häirintäyhdyshenkilö tarjoaa tukea ja neuvoa opiskelijoille, jotka ovat kokeneet häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä kampuksella.

ISYY:n häirintäyhdyshenkilön yhteystiedot: Pekka Koivaara, ISYYn edunvalvonta-asiantuntija (Joensuu), puh. 044 576 8465, soko(at)isyy.fi

LINKKI HÄIRINTÄLOMAKKEESEEN: https://forms.office.com/e/ZsMBXaNuZm

Häiriökäyttäytymisen seuraamukset:

Ilmi tulleessa häirintätapauksessa pyritään ensin käsittelemään tapahtunutta asianomaisten kanssa. Mikäli asianosainen/asianosaiset haluavat viedä tapahtunutta eteenpäin hallituksen käsittelyyn, ilmoitus esitetään nimettömänä hallitukselle ja mahdollisista sanktioista päätetään hallituksen kesken. Sanktion saaneen nimi tulee edunvalvontavastaavan, tapahtumavastaavien ja puheenjohtajan tietoon, jotta porttikieltoa voidaan valvoa.

Sanktiot ovat tapauskohtaisia. Minimisanktio varoitus ja maksimi porttikielto (x ajan) tapahtumiin. Äärimmäistapauksissa ainejärjestöstä erottaminen mahdollista. Mikäli asianomainen/omaiset ovat hallituksen jäseniä, sovelletaan yllä olevia periaatteita, mutta kyseisen hallituksen jäsen/jäsenet eivät osallistu häirintätapauksen käsittelyyn. Maksimisanktio on samat kuin yllä olevat, mutta myös hallituksesta erottaminen on mahdollista.