Toiminta

Joensuun Metsäylioppilaat ry on Itä-Suomen yliopiston metsätietiden opiskelijoiden ainejärjestö. Se kokoaa yhteen metsäympäristön hoitoa ja suojelua, metsäsuunnittelua ja -ekonomiaa sekä metsäteknologiaa erikoistumisaloinaan opiskelevat forstit.

Joensuun Metsäylioppilaat ry on vireä ”hyvän meiningin” ainejärjestö, jonka tarkoituksena on kehittää Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden opetusta ja tutkimusta, ajaa jäsentensä yhteisiä etuja sekä edistää jäsentensä metsäalan ja ruumiinkulttuurin harrastuksia. Yhdistyksen toimintaan mukaan tuleminen on helppoa ja se kannattaa, sillä järjestössä toimimisen kautta saa mahdollisuuden vaikuttaa opiskeluympäristöönsä ja tutustua opiskelijatovereihin. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita yhdistyksen hallituksen kokouksiin.

Joensuun Metsäylioppilaat ry toimii läheisessä yhteistyössä Metsänhoitajaliitto ry:n kanssa, jonka jäsenyhdistys se on. Lisäksi yhdistys on kansainvälisen metsäopiskelijoiden järjestön IFSA:n (International Forestry Students Association) jäsen.

Metsänhoitajaliitto

Metsänhoitajaliitto on jäsentensä etu- ja palvelujärjestö. Liiton jäsenet ovat metsätieteellisen yliopistotutkinnon suorittaneita tai muita metsäalalla työskenteleviä korkeakoulututkinnon suorittaneita sekä alan opiskelijoita. Liitossa on noin 2600 henkilöjäsentä sekä 28 jäsenyhdistystä, joihin kuuluvat myös Joensuun metsäylioppilaat ry ja Metsäylioppilaat ry. Metsänhoitajaliitto kuuluu palkansaajakeskusjärjestö AKAVAan ja on sen perustajajäsen.

Metsänhoitajaliitto ajaa jäsentensä etuja niin opiskelu- kuin työympäristössäkin. Jäsenenä saat tietoa mm. työmarkkinoista ja palkkauksesta. Opiskeluaikaisella työssäkäynnillä voit kartuttaa itsellesi ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Liitosta saat tarvittaessa työsuhdeneuvontaa ja lakiapua työelämän ongelmissa. Muita jäsenpalveluja ovat mm. Metsänhoitaja-lehti, pienoismatrikkeli, mentor-ohjelma ja stipendit.

 

Lisätietoja ja liittymisohjeet: www.metsanhoitajat.fi